Presse/fagblade

5.12.2012
Hva kjøper du - et ligg til egen nytelse eller voldtar du en tvangsprostituert?

Flere og flere blir tvunget til å selge sex eller blir utsatt for tvangsarbeid i Norge. Hva er det med oss nordmenn? Alt det gode vi står for i verden - hvorfor bryter vi så enkelt menneskerettigheder på hjemmebane, sier en opprørt politioverbetjent Jarle Bjørke.

Oktober 2012
Norske Prosenteret, som er store modstandere af den norske sexkøbslov, har allieret sig med partiet Høyre for at få fjernet det norske forbud mod sexkøb, hvis Høyre vinder næste valg. Prosenterets påstand er, at den norske sexkøbslov ikke virker. Det har affødt en del debat i Norge.

Læs Kvinnegruppe Ottars pressemeddelse om sexkøbsloven 'Oslopolitiet ansvarlig for sexhandel' , som Oslo Politi svarer på i indlægget 'Bekjempelse av sexhandel' i avisen Klassekampen den 29.10.12. Indlægget kan downloades nedenfor. 

Norsk politi skriver bl.a.: "Med sexkjøpsloven i 2009 snudde trenden. Den forskningsbaserte undersøkelsen «Mangfoldig marked» konkluderte med at det i snitt per dag var 100 kvinner på gatemarkedet i 2008, og 260 på innemarkedet. Politiets erfaring fra daglig arbeid i miljøene og på internett, er at det i snitt per dag i 2012 er mellom 70 og 80 kvinner på innemarkedet i Oslo. Vårt inntrykk av gatemarkedet er at det har økt noe fra 2011 til 2012, men fortsatt er lavere enn i 2008." Og: "Vi tror sexkjøpsloven på sikt kan bidra til å endre holdninger, men at det ennå er for tidlig å si om lovens tiltenkte holdningsskapende effekt er internalisert."

Download artikel
NORGE 

Forskning

28.8. 2013
I Norge er en afskaffelse af den norske sexkøbslov fra 2009 blevet et valgtema. Se den politiske debat om sexkøbsloven i Norge, arrangeret af det norske ligestillingsombud.
I videoklippet kan du få overbliv over de forskellige politiske holdninger og modsætninger.

28.8. 2013
Simon Häggström fra Stockholms politi fortæller om de svenske erfaringer med kriminalisering af sexkøb på endagskonference i det norske ligestillingsombud, august 2013.
(Häggström taler ca. 9 minutter inde i videoklippet).

Juli 2012

Norske erfaringer med købesexforbud er ikke dårlige
 Det norske Prosenter, et stats-og kommunalt finansieret kompetencecenter, der de sidste 20 år har kæmpet mod, at Norge skulle forbyde køb af sex, har udgivet en såkaldt forskningsrapport, der skulle slå fast, at volden er øget mod prostituerede siden sexkøbslovens indførelse i 2009 - 'Farlige forbindelser'.

Men 'forskningen' er statistisk fejlbehæftet. Prosenteret har måttet erkende offentligt, at deres bevisførelse ikke er valid. Volden ser ikke ud til at være øget, men kvinder i prostitution er stadig udsat for meget vold. Og sexkøbernes antal ser ud til at være blevet mindre, idet de prostituerede klager over færre kunder.

Det ser altså nærmere ud til, at loven faktisk virker. Der er færre sexkøbere. Desværre udsættes prostituerede stadig for vold, og det er netop en af årsagerne til, at det bør være forbudt at købe sex. En del af de sexkøbende mænd er voldelige. 

Prosentrets rapport 'Farlige forbindelser' kan downloades nedenfor.

Hør også Prosentrets leder Bjørg Norli trække sine falske påstande i land i P1 Orientering den 25.7. 2012: 'Norske erfaringer med købesexforbud er ikke dårlige'.

Læs Kvinderådets analyse af sagen.

Der findes ikke norske artikler, hvor Bjørg Norli erkender, at centret har spredt falske påstande. Dette har hun kun erkendt i radiointerviews. Desuden bragte den norske avis Klassekampen en grundig, negativ kritik af rapporten. Bjørg Norli bragte derefter Klassekampen for det norske pressenævn. Hun tabte sagen.

Rapporten er nu 'død' i Norge. Ingen henviser længere til den.

Download

"Politiets håndhevelse av sexkjøpsloven", Rune Solberg Swahn, Politihøgskolen, 2009.

Download
 

Andet

27.9.2012
Ane Aadland, Kvinnegruppe Ottar: "BT og sexkjøpsloven", Bergens Tidende:
"BT hevder på lederplass lørdag 22.9. at den snart tre år gamle sexkjøpsloven er ”prinsipielt betenkelig” og ”ikke fungerer”. Videre hevder BT at ”sexmarkedet [har blitt] mer attraktivt for bakmenn”. Dette stemmer ikke. Politiets STOP-gruppe – som er den instansen i politiet som i størst grad har kompetanse på, og jobber med – prostitusjon og trafficking, har helt siden loven ble innført vært tydelige på virkningen av loven. Mandag 24.9. uttaler Katrine Lofstad fra Oslopolitiets menneskehandelgruppe til Aftenposten at ” Vår erfaring er at omfanget av prostitusjonen gikk drastisk ned like etter forbudet. Nå har aktiviteten økt litt, men det er fortsatt en markant endring fra før forbudet trådte i kraft”. STOP-gruppa uttalte i 2011 at det hadde vært omtrent 50% reduksjon av gateprostitusjon, mens innemarkedet hadde hatt en nedgang fra omtrent 260 til 50 kvinner per dag. I Sverige, hvor de har hatt en tilsvarende lov i over ti år, slår både regjeringens og politiets evalueringer fast at loven har redusert prostitusjonen betraktelig og gjort Sverige til et mye mindre attraktivt land for menneskehandlere. 

En studie gjort av NOVA-forsker Niklas Jakobsson og Andreas Kotsadam fra Göteborgs universitet, viser at omfanget av sexmarkedet er mindre i land som har innført forbud, enn i land hvor kjøp og salg av seksuelle tjenester er legalisert. Jakobsson uttaler til Aftenposten 24.9. at “et forbud mot sexkjøp vil øke kostnadene i prostitusjonen, fordi det svekker mulighetene for gateproduksjon og krever mer diskresjon. Når miljøet må investere i steder hvor de kan drive skjult virksomhet, blir virksomheten mindre lønnsom”.

Den norske sexkjøpsloven ble ikke innført av moralistiske årsaker. Loven ble innført for å forebygge menneskehandel, redusere prostitusjonsmarkedet og endre holdninger. Og mye tyder på at den har lykkes med det. De stadige påstandene fra Pro sentret og andre om at loven ikke virker, handler om at det nå er færre kunder og derfor dårligere betingelser for prostitusjon. Og det var jo faktisk meningen med sexkjøpsloven. Så får vi heller sette inn kreftene våre på å skaffe prostituerte flere og bedre tilbud for å komme seg ut av prostitusjonen.

Avisoverskriftene om at den norske sexkjøpsloven hadde ført til økt vold mot prostituerte, som mange av avisene laget i forbindelse med Pro senterets rapport tidligere i år, viser at få journalister hadde lest rapporten så nøye. Hadde de gjort det, ville de sett at rapporten dokumenterer at tilfeller av grov vold mot prostituerte er blitt kraftig redusert etter at forbud mot sexkjøp ble innført. 

Foreløpig tyder det meste på at loven virker etter hensikten. Men den må selvfølgelig følges opp med flere og bedre hjelpetiltak for prostituerte, den må håndheves også utenfor Oslo og den må følges opp av holdningskampanjer. Vi har likevel all grunn til å være stolte over at vi har fått en lov som slår fast at mennesker ikke kan kjøpes og selges her i landet."

Kontakt: ottendemarts@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net