Presse/fagblade

10.3. 2011
Hvad er resultaterne af at gøre det forbudt at købe sex? Artiklen fra Internetavisen The Solution Journal 'The Swedish Approach: A European Union Country Fights Sex Trafficking' beskriver exkøbslovens virkning og historie. 

SVERIGE 

Forskning

Juli 2010
Efter 10 år kom den endelig - den svenske evaluering af den nu 10 år gamle lov, der gør det forbudt at købe sex i Sverige.

Evalueringen viser, at loven er en succes. Den har halveret gadeprostitution, og den har ikke fået indendørsmarkedet til at vokse mere end i de andre nordiske lande. Og så har den ændret befolkningens holdning til det at købe sex. Mere end 70 pct. af befolkningen støtter loven, også den borgerlige regering, som oprindelig stemte imod dens indførelse.Loven er kommet for at blive, og justitskansler Anna Skarhed, som har stået i spidsen for evalueringen, foreslår bl.a., at straffen for sexkøb nu forhøjes.

Du kan læse Børsens artikel om evalueringen her
Du kan læse Ekstra Bladets artikel om evalueringen her
Du kan læse en sammenfatning af evalueringen her
Du kan også downloade hele rapporten nedenfor. 

Download
Kontakt: ottendemarts@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net