Presse/fagblade

28.6. 2012

Farvel til Prosenteret

Kommentar af Ane Stø og Anne Kalvig, Kvinnegruppe Ottar, i forbindelse med Prosenterets udgivelse af rapporten 'Farlige forbindelser'. Artiklen konkluderer på baggrund af Prosenterets opgørelse af vold mod prostituerede, at sexkøbsloven har virket i Norge.

SKADEVIRKNINGER/VOLD 

Forskning

Prosenterets propaganda

I rapporten "Farlige forbindelser" - en rapport om volden kvinner i prostitusjon i Oslo utsettes for (Prosenteret i Oslo, Ulla Bjørndahl, 2012), spreder Prosenteret ideen om, at den norske sexkøbslov ikke virker, selv om Prosenseret selv i rapporten konkluderer, at:

"Dette datamaterialet gir ikke svar på hvorvidt den høye voldsforekomsten og sårbarheten kvinner i prostitusjon opplever skyldes kriminaliseringen av sexkjøp eller andre faktorer. Det vi med sikkerhet kan slå fast er at det ikke er færre kvinner i prostitusjon som svarer at de har blitt utsatt for vold etter innføringen av sexkjøpsloven, og at kvinner i prostitusjon er en gruppe som fortsatt er svært sårbare. (s. 54) ".

Rapporten har fået stærk kritik i Norge. Prosenterets leder har bl.a. måttet indrømme, at rapportens fund om, at volden mod prostituerede er øget med 7 pct. siden sexkøbslovens indførelse i 2009, ikke kan anses som validt, da fundet ikke er sammenligneligt med tidligere fund om vold mod prostituerede.

Hvad rapporten slår fast, er, at prostituerede er udsat for ekstremt meget vold ud over den vold, selve prostitutionen er udtryk for. Det er gammel viden. Sexkøbende mænd er ofte voldelige. Derfor er det så vigtigt at begrænse mænds ret til at købe sex.

Hvad rapporten også slår fast, er, at prostituerede klager over, at der er færre sexkøbere nu end før den norske sexkøbslov blev indført. En reduktion i antallet af sexkøbere er hele sexkøbslovens formål - og fundet antyder, at den norske sexkøbslov er begyndt at virke lige så stille. 

Det er kritisabelt, at Prosenteret som statsligt kompetencecenter ikke drager denne konklusion, men i stedet tager prostituerede som gidsler i deres politiske kamp for at få gjort prostitution til et almindeligt arbejde i Norge.

Prosenteret har i næsten 20 år aktivt bekæmpet sexkøbslovgivning og støtter ideen om prostitution som et frit valg og som sexarbejde. Sagen her viser, at Prosenteret ikke skyr nogen midler for at fremme politiske synspunkter imod norsk lovgivning og den norske stats opfattelse af prostitution som et socialt og ligestillingsmæssigt problem.

Prosenteres politiske hensigt med 'Farlige forbindelser' har været at overbevise den norske højrefløj om at fjerne sexkøbsloven, hvis de kommer til magten efter næste Stortingsvalg. 'Farlige forbindelser' og hetzen mod sexkøbsloven blev derfor også lanceret af Prosenteret i samarbejde med et bystyremedlem i Oslo fra Høyre, det måske kommende regeringsparti.

Kvinnegruppe Ottar har i et indlæg i norske Aftenposten beskrevet rapportens fejl samt den politiske hensigt bag rapporten. Det danske Kvinderåd har også analyseret rapportens manglende validitet samt dagbladet Informations fejlagtige påstande om voldsøgningen m.m. - noget, som Information da også senere måtte dementere. 

Prosenterets leder Bjørg Norli måtte stå til ansvar i P1 Orientering den 25. juli 2012: 'Norske erfaringer med købesexforbud er ikke dårlige'.

En lovgivnings effekter kan ikke vurderes efter 3 år - især ikke lovgivning på et helt nyt område, hvilket metoden med at begrænse markedet for prostitution ved at begrænse sexkøberne er. Den norske lovs effekter bør først vurderes omkring år 2020, så politi, anklagemyndighed og befolkning har haft den fornødne tid og de fornødne ressourcer til at anvende loven i praksis. Med Breivikmassakrens størrelse og dermed politimæssige fokus er det klart, at bl.a. sexkøbslovens implementering har stårt på stand by i en periode, noget, der også har indflydelse på antallet af sager om sexkøb og menneskehandel til prostitution.

I Sverige evaluerede rigsadvokaten den svenske sexkøbslov efter 11 år, i 2010. Du kan læse evalueringen, som viser, at loven har mindsket prostitution og kvindehandel, mindsket antallet af sexkøbere i Sverige, samtidig med at prostitution ikke er gået mere under jorden og de prostituerede oplever loven som en støtte i forbindelse med at stoppe i prostitution, her. 
Download

'Vejen ud - en interviewundersøgelse med tidligere prostituerede', Socialstyrelsen og SFI, 2011

Download

"Symptoms of Posttraumatic Stress Disorder and Mental Health in Women Who Escaped Prostitution and Helping Activists in Shelters", 2008

Download

"Stolen Smiles - The physical and psychological health consequences of women and adolescents trafficked in Europe", The London School of Hygiene & Tropical Medicine, 2006

Download

"Health, Well-Being and Personal Safety of Women in Germany - A representative Study of Violence against Women in Germany". Ministeriet for familie, ældre, kvinder og børn, 2003.

Undersøgelsen har et særskilt afsnit om vold mod prostituerede med 110 respondenter.

Download

"Violence by clients towards female prostitutes in different work settings: qustionnaire survey", Church m.fl., 2001

Download
 

Andet

20.2. 2011
En sexologs syn på prostitution

Hvilke skadevirkninger har prostitution, og hvad gør den stigende seksualisering af mennesker ved os? Læs sexolog Tanja Rahms artikel artikel "Prostitution i et moderne samfund" fra facebook.

Tanja Rahm har selv erfaringer fra prostitution. I et  tv-interview  , 'Alle mænd var klamme svin', fortæller hun, hvorfor det var så skadeligt og ødelæggende. 

I 1982 udgav Liv Finstad m.fl. bogen 'Prostitusjon i Oslo'. Den indsigt, forskerne fik i prostitutionsmiljøet, betød, at de bl.a. gik ind for, at sexkøb skulle gøres ulovligt.
I bogen er der en liste over argumenter for og imod sexkøb og prostitution - en liste, som desværre er lige så aktuel i dag som dengang. 
 
I 1986 udgav Finstad og Højgaard bogen 'Baggader', om prostitueredes vilkår, en banebrydende forskning om prostitution som et samfundsproblem. Begge bøger er stadig meget læsværdige og kan lånes på biblioteket. 

Kontakt: ottendemarts@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net