8. marts-initiativets synspunkter

6.4.16.
Frankrig indfører forbud mod køb af sex
'I dag sidder vi på bagperonnen og ævler om seksuel frigjorthed i stedet for at gøre livet surt for alfonser og menneskehandlere ved at tage markedet fra dem. Det er dumt. Danmark bør selvfølgelig være blandt de lande, der fører en offensiv politik mod betalt seksuel udnyttelse', siger Hanne Helth, talsperson for 8. marts-initiativet i forlængelse af Frankrigs nye prostitutionslovgivning.
Download fil

13.8.15.
Amnesty - en manderettighedsorganisation
Amnesty International besluttede tirsdag den 11.8.15. at arbejde for en dekriminalisering af alle aspekter af prostitution, det vil sige af den prostituerede, af sexkøberen og af rufferi. "Med denne beslutning kan organisationen ikke længere kalde sig en menneskerettighedsorganisation. Vi anbefaler, at man melder sig ud af Amnesty", siger talperson for 8. marts-initiativet, Hanne Helth.

Amnestys resolution og pressemeddelse finder du her.

8. marts-initiativets kommentarer og analyse af Amnestys prostitutionspolitik finder du i pdf'en herunder.

Download
12.06.13
Næsten en tredjedel danske mænd synes slavesex er o.k.
Ligestillingsministerens undersøgelse af mænds sexkøb viser, at hver syvende mand synes, det er o.k. at købe sex af en handlet kvinde, og sexkøb er generelt accepteret blandt danske mænd.

Undersøgelsen viser, hvad vi vidste i forvejen:
  • Danske mænd køber sex, fordi de kan, og fordi andre mænd gør det - sexkøb er en del af det maskuline fællesskab og sammenhold
  • Flertallet af danske mænd synes generelt, det er i orden at købe sex
  • Sexkøberne har, udover deres køn, ikke noget fælles kendetegn – de kommer fra alle samfundslag og aldersgrupper og adskiller sig i det store hele ikke socioøkonomisk fra mænd, der ikke køber sex
  • Sexkøberne sætter deres lyst til sex over hensynet til den prostituerede: selv om de forstår de prostitueredes levevilkår, ændrer det ikke deres grundindstilling til, at sexkøb er o.k.Sexkøberne begrunder deres sexkøb med et behov for bekræftelse, nærvær og uforpligtende sex - behov, de kunne få opfyldt uden at købe sex
  • Der ligger et behov for magtudøvelse over for kvinder i mænds sexkøb

Ligestillingsministeren vil på denne baggrund stadig væk ikke forbyde sexkøb, men blot bruge skattekroner på endnu en virkningsløs holdningskampagne.

Download 8. marts-initiativets kommentar og spørgsmål til Ligestillingsministeren
Februar '13
Bordellet – en arbejdsplads i Danmark
Prostitution er et arbejde, det er harmløst og hyggeligt! er hovedfortællingen i Politikens temaserie ’Bordellet – en arbejdsplads i Danmark’. Bordellet drives af "Bozz", den nye talsperson for Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO), der meget gerne vil invitere Politikens journalist indenfor. Journalisten er glad, 'da det efter flere måneders forsøg ikke var lykkedes at få adgang til branchen ad andre veje'. Derfor holder hun mikrofonen i 9 måneder for en lobbyorganisation - uden en kritisk journalistisk tilgang.

Læs 8. marts-initiativets indlæg, som Politiken ikke vil bringe - hverken i lang eller kort version.
Download

November '12

Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser

8. marts-initiativets demonstration 8.3. 2012 angrebet

8.3.12
8. marts-initiativets demonstration angrebet
Siden 2008 har 8. marts-initiativet demonstreret den 8. marts med krav om en ny human og solidarisk prostitutionspolitik, hvor bl.a. de sociale tiltag styrkes, så langt flere støttes til at komme ud af prostitution og i stedet får et liv med arbejde og uddannelse. Og hvor det gøres forbudt at købe sex, fordi det vil begrænse handlen med mennesker til prostitution, og fordi kvinder ikke bør være til salg. 

Vores arbejde har affødt mange væsentlige og nødvendige debatter i medierne med mennesker, der ikke deler vore synspunkter. Helt på sin plads, for her viser demokratiet sin styrke.  Vi har også fået dødstrusler, er blevet hacket, er blevet svinet til på blogs, e-mail, Facebook m.m. 

Den 8. marts 2012 kom så de første fysisk voldelige angreb mod os. Først kastede en mand æg efter demonstranterne efter at have begået hærværk mod det lokale, vi skulle holde arrangement i om aftenen. Kort efter smed en anden mand et fosforlys ind under demonstrationsvognen, da  8. marts-initiativets talsperson Hanne Helth gik på talerstolen.

Heldigvis satte fosforslyset ikke ild til vogn eller benzintank. Manden blev effektivt anholdt af politiet. Demonstranterne gik stolte og ufortrødent gennem Istedgade under parolen 'Forbyd sexkøb nu'. Men selvfølgelig blev nogle bange. Skal det lykkes to voldelige mænd at skræmme folk fra at deltage i arrangementer mod sexindustrien? Det håber vi ikke.

8. marts-initiativet siger tusind tak til de demonstranter, politikere, kunstnere og aktivister, der mødte frem den 8. marts 2012. Vi har ikke tænkt os at lade os skræmme til tavshed. Vi bliver ved med at råbe højt. Og vi håber, at endnu flere vil bakke kampen mod prostitution og kvindehandel op med en endnu større og stærkere markering den 8. marts 2013.

Den fyrværkerikastende mand var Tabermanden Johannes Jensen  - sådan kalder han sig selv i sin kronik 'Hvad med os tabermænd?' i Politiken den 1. oktober 2011. Her luftede tabermanden sit kvindehad. Det var i øvrigt en kronik, hvis indhold fik opbakning fra de liberale bloggere på www.damefrokosten.com. Senere har Johannes Jensen været nomineret som årets mand på kvindehadernes sammenslutning MANFO.

Trusler fra folk, der ikke støtter, at mænds ret til købesex skal begrænses, er ikke noget nyt: 
Læs interviewet med Anne-Grethe Bjarup Riis 'Jeg er bange for at blive slået ned'. AGBR har også blandet sig i debatten om et forbud mod købesex. Hun talte bl.a. på 8. marts-initiativets demonstration den 8. marts 2011.

7.11.11
Politiken beskriver voldtægter af barn som sex
I Politikens netavis kunne man mandag den 7. november læse overskriften ”26 mænd får midlere domme for sex med 13-årig pige” i forbindelse med dækningen af 26 mænds voldtægter af en 13-årig tyrkisk pige ... 8. marts-initiativets kommentar kan downloades nedenfor.
Download
8.6.11
SFI's undersøgelse Prostitution i Danmark
fortæller desværre ikke meget, vi ikke vidste i forvejen: 50 pct. af de prostituerede i undersøgelsen har psykiske problemer, for 85 pct. af de adspurgtes vedkommende er det penge - ikke sex - der har fået dem til at gå ind i prostitution, og det er vanskeligt for mange at stoppe igen, selv om de har et ønske om det. 94 pct. af de gadeprostituerede vil gerne stoppe, og en tredjedel af de escortprostituerede har samme ønske. Rapporten viser også, at prostitution er et kønnet problem. Den mandlige prostitution er 'yderst begrænset og isoleret'. 

Sexkøberne er hårdest ved de gadeprostituerede, 41 pct. har været udsat for vold i 2010. Det samme har en tredjedel af de kvindelige escortprostituerede og en fjerdedel af de mandlige, mens 3 pct. af de prostituerede på bordeller har været udsat for vold i 2010. Der kan endvidere rejses tvivl om, om voldsraterne afspejler virkeligheden, idet kun 10 af undersøgelsens i alt 119 interwievs med prostituerede er med udenlandske kvinder, selv om mere en halvdelen af Danmarks prostituerede kommer fra udlandet. Og mens 140 danske bordelprostituerede har svaret på spørgeskemaer, har man kun svar fra 38 udenlandske prostituerede.

SFI's undersøgelse er derfor ikke repræsentativ, opgørelsen over omfanget af prostitution er mangelfuld, og vold og overgreb mod prostituerede er underdokumenteret. Dette er tre af flere alvorlige mangler ved undersøgelsen. Rapporten, 8. marts-initiativets analyse af den samt statistiker Inge Henningsens analyse af undersøgelsens videnskabelige metode kan downloades nedenfor.
Download SFI-undersøgelsen 'Prostitution i Danmark' Download 8. marts-initiativets analyse af SFI-undersøgelsen Download kort version af 8. marts-initiativets analyse Download Etniske Minoritetskvinders Råds udtalelse Download statistiker Inge Henningsens metodekritik
Du kan også læse interviewet med statistiker Inge Henningsen om undersøgelsens manglende repræsentativitet og andre metodiske overvejelser på Kvinfos webmagasin.

13.4.11
Hvorfor skal det være forbudt at købe sex?
Hør interviewet med 8. marts-initiativets talsperson Hanne Helth i P1 Apropos om prostitution, kriminalisering af sexkøb og 8. marts-initiativets arbejde.

Juni '10
Skal rufferiparagraffen afskaffes?
Kræfter med Sexarbejdernes Interesseorganisation og Seksualpolitisk Forum som bannerførere ønsker rufferiparagraffen afskaffet med den begrundelse, at det vil give  "ordnede forhold" i sexindustrien. De lobbyer for en fejlslagen løsning ... (læs mere)

17.5.10
Prostitutionsbegreber
I Servicestyrelsens arbejde med at skabe en fælles referenceramme, der kan bruges i forbindelse med politiske og faglige drøftelser, undersøgelser etc. om prostitution, fokuserer man smalt og politisk ved bl.a. at udelukke begreber som kvindehandel, mindreårige i prostitution og rufferi. 

Læs 8.marts-initiativets høringssvar Læs 8.marts-initiativets skema til høringssvar Læs Kvinderådets høringssvar Læs Servicestyrelsens afrapportering
 

Andres synspunkter

12.8.15.
Et knæfald af dimensioner
Sådan beskriver Kvinderådets forkvinde Nanna Højlund Amnestys beslutning om at arbejde for en legalisering af bl.a. rufferi og sexkøb. ”Det er ikke mine menneskerettigheder som kvinde og forkæmper for et ligestillet samfund, Amnesty kæmper for” udtaler Nanna Højlund videre og fortsætter ”sexindustrien og menneskehandlere må juble”. Læs hele Kvinderådets pressemeddelelse her.

1.2. 2014
Videnskabelig kritik af rapport om klinikprostitution i Danmark
Rapporten "Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede" (Arnfred et al) blev udgivet januar 2014 af Statens Institut for Folkesundhed og gav anledning til omfattende kritik i medierne efterfølgende. Matematiker Inge Henningsen har foretaget en analyse af rapportens metode. Hun konkluderer: "Der er så væsentlige mangler i forhold til repræsentativitet, at mange af resultaterne i rapporten kan være alvorligt misvisende, fordi der ikke er taget hensyn til at de prostituerede, der har deltaget i undersøgelsen udgør en særlig, selekteret gruppe."

Download

10.4.13
Lukket høring i Folketingets Ligestillingsudvalg om rettigheder til prostituerede
Som et led i Liberal Alliances og De Konservatives arbejde for at få legaliseret rufferi og gøre prostitution til et helt almindeligt erhverv med ret til fagforeningsmedlemskab afholdt Folketingets Ligestillingsudvalg på initiativ af udvalgets formand, Merete Risager fra LA, en lukket høring om rettigheder til prostituerede.

Da høringen ikke var offentlig, foreligger der ikke et referat af høringen. Men de enkelte deltagere har ret til at offentliggøre, hvad de selv har forelagt udvalget. Det har Tanja Rahm, sexolog og forfatter med prostitutionserfaringer valgt at gøre.Nedenfor kan du downloade hendes oplæg til udvalget. Her fortæller Tanja Rahm bl.a. om, hvor voldelig og kriminel sexindustrien er, og at volden og udnyttelsen ikke forsvinder, fordi man lovliggør rufferi og giver prostituerede dagpengeret.

10.4.13
Lukket høring i Folketingets Ligestillingsudvalg om rettigheder til prostituerede
Som et led i Liberal Alliances og De Konservatives arbejde for at få legaliseret rufferi og gøre prostitution til et helt almindeligt erhverv med ret til fagforeningsmedlemskab afholdt Folketingets Ligestillingsudvalg på initiativ af udvalgets formand, Merete Risager fra LA, en lukket høring om rettigheder til prostituerede.

Da høringen ikke var offentlig, foreligger der ikke et referat af høringen. Men de enkelte deltagere har ret til at offentliggøre, hvad de selv har forelagt udvalget. Det har Tanja Rahm, sexolog og forfatter med prostitutionserfaringer valgt at gøre.Nedenfor kan du downloade hendes oplæg til udvalget. Her fortæller Tanja Rahm bl.a. om, hvor voldelig og kriminel sexindustrien er, og at volden og udnyttelsen ikke forsvinder, fordi man lovliggør rufferi og giver prostituerede dagpengeret.

Download Tanja Rahms oplæg til Ligestillingsudvalget

28.2.13
Forslag til folketingsbeslutning om at sikre ordentlige forhold for prostituerede

Beslutningsforslag fremsat i Folketinget af De Konservative og Liberal Alliance: Beslutningsforslaget pålægger regeringen at nedsætte et udvalg, som inden udgangen af 2014 skal komme med anbefalinger til, hvordan prostituerede kan sikres faglige og sociale rettigheder, som kan sikre ordentlige forhold for de prostituerede og en styrket social indsats. Udvalget skal bestå af personer med kendskab til arbejdsmarkedsret, erhvervsret, socialret, strafferet og de faktiske forhold i prostitutionsmiljøerne.

Ved at følge linket, finder du forslagets tekst, referatet af førstebehandlingen i Folketinget m.m. 

5.2.13
Kristendemokraterne: Prostitution er ikke et erhverv

Kristendemokraternes leder Stig Grenov kommenterer de Konservatives forslag om at gøre prostitution til et erhverv.

1.2.13
Konservative: Prostituerede skal have ret til dagpenge
De Konservative ønsker at gøre prostitution til et lovligt erhverv:'Ved at give rettigheder vil det først og fremmest være en hjælp for dem, der frivilligt prostituerer sig, men det vil også have en god afsmittende effekt på dem, der ikke er i branchen frivilligt. De vil også kunne få gavn af en branchevejledning' udtaler arbejdsmarkedsordfører Mai Henriksen.

8. marts-initiativet er helt uforstående over for et forslag, der i alle de lande, hvor det er indført, ikke har bedret de prostitueredes forhold. Tværtimod er prostitutionen og handlen med kvinder vokset, og de prostituerede har stort set ikke ladet sig registrere og meldt sig i fagforeninger. At gøre prostitution til et erhverv med dagpengeret er at støtte sexindustriens bagmænd og holde hånden over organiseret kriminalitet.

7.4.13
Frisindsfascismen dominerer, ikke puritanismen
Sex sælger hver gang - det ved og udnytter næsten alle redaktører.

 
Sex sælger hver gang - det ved og udnytter næsten alle redaktører.
 
Sex sælger hver gang - det ved og udnytter næsten alle redaktører.
 
Sex sælger hver gang - det ved og udnytter næsten alle redaktører.
 
Sex sælger hver gang - det ved og udnytter næsten alle redaktører.
 
Sex sælger hver gang - det ved og udnytter næsten alle redaktører.

4.2.13
Skal prostitution være et lovligt erhverv?
Hør P1-Debatten mellem ligestillingsordfører for Socialdemokraterne, Rasmus Horn langhoff, og ligestillingsordfører for Konservative, Mai Henriksen.

5.12.12
Europa samler sig mod prostitution
"Mens regeringen netop har besluttet at fastfryse dansk lovgivning på prostitutionsområdet i en gråzone, går resten af Europa sammen om at bekæmpe prostitution." Sådan skriver KFUK's Sociale Arbejde i sin pressemeddelelse om den europæiske kampagne 'Sammen om et Europa uden prostitution'. 200 organisationer i Europa støtter kampagnen Brussel's Call Også 8. marts-initiativet er med.

23.10.12
Den norske sexkøbslov under pres fra sexarbejderlobbyister
Breiviksagen har optaget norsk politiis ressourcer gennem det seneste halvandet års tid. Det har betydet færre ressourcer til at implementere den norske sexkøbslov fra 2009, fange sexkøbere, ruffere og menneskehandlere. Dette udnytter de norske kræfter, der hele tiden har været imod en sexøbslov - især Prosenteret og PION (Norges svar på danske SIO) - til at påstå, at den norske sexkøbslov ikke virker.

Prosenterets propaganda har desværre virket, især i udlandet. Prosenteret udgav en 'rapport', hvor de påstod, at volden mod prostituerede havde øget siden sexkøbslovens indførelse. Senere måtte Prosenterets leder Bjørg Norli ud og slå fast, at der ikke var mere vold mod prostituerede end før loven, og at centeret ikke havde dokumentation for deres påstand.

  • Kvinnegruppe Ottars pressemeddelelse om sagen.
  • Kvinderådets analyse af den norske proprostitutionslobbys fejlagtige påstande og centerets fiflen med den statistiske metode: "Det norske Pro-Senter mener altså ikke, at de med denne rapport kan konkludere, at stigningen i vold skyldes lovændringen.I et interview med rapportens forfatter på P1 bliver det ydermere fremhævet, at den stigning som rapporten viser ikke er statistisk signifikant eftersom det drejer sig om en stigning på 7 procentpoint fra 52 % til 59 %. Dette skal forstås på den måde, at deltagerantallene i de to undersøgelser er så små, at forskellen kan skyldes tilfældigheder."

6.6.12
Rigtige mænd køber ikke sex
Musiker og debattør Henrik Marstal har taget fat om mænds ret til at købe sex i flere omgange, senest i denne kronik i Politiken, hvor han bl.a. opfordrer andre mænd til at komme ind i kampen mod sexkøb, som han beskriver som en erotisk falliterklæring. I kronikken problematiseres nogle mænds måde at praktisere deres seksualitet på.

3.7.11
Seksualitet bør ikke være en vare

skriver SF's ligestillingsordfører Pernille Vigsø Bagge i et indlæg i Information. Enig!, siger 8. marts-initiativet.

11.3.11
Er seksualisering af unge piger samfundets ansvar?
En tankevækkende artikel i Kristeligt Dagblad om sammenhængen mellem seksualiseringen af alle kvinder og prostitution.

20.2.11
Hvilke skadevirkninger har prostitution?
Hvilke skadevirkninger har prostitution, og hvad gør den stigende seksualisering af mennesker ved os? Læs sexolog Tanja Rahms kloge artikartikel artikel "Prostitution i et moderne samfund" fra facebook. Tanja Rahm har selv erfaringer fra prostitution. I et  tv-interview  , 'Alle mænd var klamme svin', fortæller hun, hvorfor det var så skadeligt og ødelæggende. 

15.2.11
Er det o.k., at en radikal folketingskandidat opfordrer unge til at blive prostituerede?
SIO's nyeste skud på stammen er kampagnen sexarbejderkarriere.dk, hvor man opfordrer unge til at gå ind i prostitution. Her optræder bl.a. folketingskandidat for De Radikale og medlem af Seksualpolitisk Forum Linda Kristiansen som prostitueret i en af kampagnevideoerne (video 4). LK mener, at prostitution er et godt studeijob for unge kvinder, fordi man kan trække sit lingeri fra i skat. 

Opfølgning september 2012 
Linda Kristiansen er nu vikarierende folketingsmedlem for Zenia Stampe under dennes barselsorlov. Samtidig er kampagnen sexarbejderkarriere.dk fjernet fra nettet. 

15.2.11
SIO opfordrer unge til at prostituere sig
I SIO's kampagne sexarbejderkarriere.dk, opfordres unge til at gå ind i prostitution. Kampagnen er en kopi af en kampagne fra Dansk Sygeplejeråd, der derfor forsøger at den stoppet.  

Læs også
8. marts-initiativet kommentar til SIO-kampagnen i MetroExpress,
"Sexarbejderkarriere.dk vækker bekymring"
 Reaktionen fra Dansk Sygeplejeråd, "Sygeplejersker går efter sexarbejdere"

Den radikale folketingskandidat Linda Kristiansen optræden som glad prostitueret i en af kampagnevideoerne fik Anne-Grethe Bjarup Riis til at fare i blækhuset og komme med kommentaren "Lykkelig luder - glem det, Linda" i Ekstra Bladet den 15.2. Det fik begge de damer i Go' morgen Danmark: Anne- Grethe Bjarup Riis i Go' morgen Danmark i debat med Susanne Møller fra SIO. Efterfølgende måtte Bjarup Riis opleve en massiv mediehetz for sin kritik af SIO's metoder.

8. marts-initiativet har den 8. marts 2011 følgende kommentarer til hetzen mod Bjarup Riis.

6.9.10
Skal det være tilladt at drive bordel?
Hør radioudsendelsen på P1 med Pernille Vigsø Bagge, MF, SF og Susanne Møller, talskvinde for SIO.

Kontakt: ottendemarts@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net