Presse/fagblade

30. maj 2014
How Legalizing Prostitution Has Failed
When Germany legalized prostitution just over a decade ago, politicians hoped that it would create better conditions and more autonomy for sex workers. It hasn't worked out that way, though. Exploitation and human trafficking remain significant problems.

Juni 2013
Mafier og menneskehandlere har overtaget den tyske sexindustri
Manfred Paulus, pensioneret tysk kriminalkommissær, fortæller til det tyske politiforbunds blad, at mafiaer og menneskehandlere har overtaget den tyske sexindustri. Politiet står magtesløse. Konsekvensen af at legalisere rufferi, som man har gjort det i Tyskland, er åbenbar: det fremmer organiseret kriminalitet og handel med kvinder

Manfred Paulus

7.2. 2013
19-årig jobformidlet af arbejdsformidlingen i Augsburg til bordel som prostitueret.
 

Augsburg Arbeitsamt mener, det er efter reglerne. Det nationale Arbeitsamt i Nürnberg er uenig.
 

TYSKLAND 

Forskning

"Report by the Federal Government on the Impact of the Act regultating the Legal Situation of Prostitutes (Prostitution Act)" af det tyske ministerium for familier, ældre, kvinder og unge, 2007.

I rapporten gennemgås alle aspekter af den tyske prostitutionslovgivning og dens effekter. Rapporten konkluderer, at kun få prostituerede gør brug af muligheden for social forsikring, at der ikke er målbare bedringer i den sociale beskyttelse af prostituerede, at der næsten ikke er sket målbare positive bedringer i prostitueredes arbejdsvilkår,  at legaliseringen af rufferi ikke har forbedret de prostitueredes mulighed for at forlade prostitution, at der ikke er nogle indikationer for, at legaliseringen har reduceret kriminalitet forbundet med sexindustrien, og at legaliseringen kun i et meget lille omfang har forbedret gennemsigtigheden i sexindustrien.

Legaliseringen (Prostitution Act) har på den anden side ikke gjort det vanskeligere at bekæmpe kriminalitet, herunder at bekæmpe menneskehandel og anden prostitutionsrelateret vold.

I rapporten kommer man med en del anbefalinger til forandringer i de eksisterende forhold. Her vil vi blot fremhæve et enkelt:

Man konkluderer, at prostitution ikke bør anses som en rimelig udvej for at sikre sin overlevelse; at det bør forhindres, at den tyske arbejdsformidling kan tilbyde ledige arbejde som prostituerede; og at den tyske regering derfor vil følge tæt, om den tyske arbejdsformidlings praksis på en pålidelig måde kan forebygge, at folk tilbydes arbejde som prostituerede. 

Dermed anerkender den tyske stat indirekte, dels at man tidligere har kunnet tilbyde ledige arbejde som prostituerede, dels at prostitution ifølge den nuværende regering kke kan anses som et almindeligt arbejde. (8. marts-initiativets konklusion). 
 

Download

"Health, Well-Being and Personal Safety of Women in Germany - A representative Study of Violence against Women in Germany". ´´Ministeriet for familie, ældre, kvinder og børn, 2003.

Undersøgelsen har et særskilt afsnit om vold mod prostituerede med 110 respondenter.

Download
 

Andet

2014
Youtube-film fra informationsmøde på den svenske ambassade i Berlin

Den svenske justitskansler Anna Skarheds tale

7.3. 2013
Vold og tvang bliver en følge af legalisering
Tysk politi advarer: Alene i Nordtyskland er der godt 30.000 prostituerede. De fleste af dem tvinges til prostitution ved hjælp af vold og stoffer.
 

RP Online avisen har undersøgt prostitutions-markedet i Nordtyskland. "Resultaterne er dybt bekymrende," siger Lisa Holmfjord, forkvinde i Dansk Kvindesamfund.
 

Ifølge det tyske sundhedsministerium er der 30.000 prostituerede i Nordtyskland alene. På landsplan skønnes det, at der er godt 400.000. Af dem kommer de 80 procent fra udlandet. De fleste fra Sydøsteuropa - lande som Bulgarien, Rumænien, Ukraine, Rusland eller Polen.
 

Mange er ikke i Tyskland frivilligt ifølge RP Onlines kilder fra det tyske politi. Kvinderne bliver bortført eller lokket til landet med falske tilbud. Med vold og stoffer bliver de knækket og tvunget ud i prostitution.
 

"De bliver ført ind i landet via tredjelande i små varebiler - enten alene eller i grupper," siger Wilhelm Erkens, indsatsleder i det tyske kriminalpoliti LKA og ekspert i menneskehandel.

 

Erich Rettinghaus, landsformand for det tyske politiforbund, forklarer," Når kvinderne ankommer til Tyskland, får de frataget deres pas, derefter følger truslerne. Hvis de ikke makker ret og gør, som de får besked på, så truer man med at skade både dem og deres familie i hjemlandet."
 

I Tyskland har det siden 2002 været lovligt at gøre prostitution til et forretningsområde. Politikernes hensigt med loven var at forbedre de prostitueredes situation og få dem væk fra det sorte/illegale marked. Bordeller er nu legale virksomheder. De prostituerede har ret til at organisere sig og klage over løn og arbejdsforhold, som alle andre ansatte. Legaliseringen har medført, at bordeldistrikter spreder sig i alle tyske byer. Intet andet sted i Vesteuropa er det så nemt at åbne en sexklub. Og menneskehandel er et stærkt stigende problem.
 

Det tyske politiforbund er meget kritisk overfor loven. Arnold Plickert, næstformand i det tyske politiforbund, siger til RP online, " Politikerne har skudt sig selv i foden med loven. For selvom det var vel ment, så har det kun styrket de kriminelle. Døren til tvangsprostitution står nu vidt åben. Med den nye lov er det ikke længere så enkelt for politiet at kontrollere bordellerne. De er jo nu lovlige virksomheder."
 

Ifølge de tyske myndigheder er prostitution et kæmpe marked, hvor der omsættes for cirka 110 milliarder kroner. Hver dag benytter 1,2 millioner mænd sig af en prostituerets sexydelser.
 

I Nordtyskland er der ingen officielle tal for omsætningen, men pengene går især i kriminelle kasser. Prostitutionsmarkedet kontrolleres først og fremmest af rockerbander som Hells Angels og Bandidos. Ifølge landsformanden for det tyske politiforbund, Erich Rettinghaus, slås de lige nu om Duisburgs bordeldistrikter, en af de store Nordtyske byer. Det har ført til voldsomme slagsmål og skyderier.
 

"Politikerne herhjemme skal tænke sig godt om, inden de yderligere legaliserer prostitution. De tyske erfaringer viser, at man går helt galt i byen. Følgerne vil være vækst i antallet af handlede kvinder, som tvinges ud i prostitution, og en kraftigt stigende bandeaktivitet. Er det virkelig det, vi vil i Danmark?" spørger Lisa Holmfjord og understreger, "der er kun én vej – og det er at kriminalisere sexkøberne. Alternativet er alt for skræmmende."
 

Dansk Kvindesamfund bringer oversatte uddrag af RP Onlines artikel med tilladelse fra RP Online. Citater og oplysninger må gerne gengives med klar kildeangivelse.

Kontakt: ottendemarts@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net