FAKTA OM PROSTITUTION 

Fakta om prostitution

Kvinder sælger – mænd køber
I Danmark regnes prostitution for et socialt problem. Antallet af prostituerede i Danmark angives i øjeblikket til at være ca. 3.200. Ca. 20 % er gadeprostituerede; resten prostituerer sig fortrinsvis i bordeller eller i escort. Mænd, der prostituerer sig, udgør et mindre antal. Af de mænd, der prostituerer sig, sælger de fleste sex til andre mænd.

Sexkøberne er i helt overvejende grad mænd. 15 % danske mænd – ca. 300.000 - har købt sex hos en prostitueret. En tredjedel danske mænd finder det ikke problematisk at købe sex af en handlet kvinde. (Rambøll, 2013).

En af de største årsager til at gå ind i prostitution er mangel på penge. Samtidig er pengene en afgørende faktor til at fastholde kvinder i prostitution (Rasmussen, s. 44, 2007). Ofte befinder kvinderne sig i en marginal situation i forbindelse med arbejdsmarkedet (Rasmussen, s. 90, 2007).

Mænd siger, at de går til prostituerede, fordi det er uforpligtende, noget der skal prøves, og fordi chancen byder sig. Kun 8 % af sexkøberne gør det, fordi de ellers ikke kan få sex.

Følgerne af prostitution
Følgerne af prostitution er forskellige fra person til person, f.eks. har det betydning, hvor længe man har været i prostitution. 75 % af dem, der har været i prostitution, oplever ifølge en hollandsk undersøgelse følger. For 25 % er følgerne invaliderende.

Fysiske følger kan være gener i underlivet, smerter ved samleje, udflåd, kløe, irritation og hudløshed, underlivsbetændelse og slidgigt i ryg og albuer.

Psykiske følger kan være angst, bl.a. for andre mennesker, manglende sexlyst, dårligt selvværd, vanskelighed ved at knytte nære følelser til andre, især til mænd, selvforagt, skyldfølelser og depression.


Sociale følger kan være social isolation, stempling og ensomhed.

 

Vold
I en dansk undersøgelse angiver 95 % af stofmisbrugende prostituerede, at de har været udsat for vold én eller flere gange. Knap 60 % af de øvrige prostituerede angiver, at de har været udsat for vold eller trusler om vold – ofte fra sexkøbere. 30 pct. har været udsat for voldtægt. De høje voldstal stemmer desværre overens med tal fra andre lande. Risikoen for at blive udsat for vold fra sexkøbere er meget stor, også for prostituerede, der ikke prostituerer sig fra gaden.


Overlevelsesstrategi
Mange prostituerede bruger en tilbagetrækningsteknik for at klare prostitutionen, en teknik, der indebærer, at de trækker sig psykisk under den seksuelle akt og kun er fysisk til stede. Det er en overlevelsesstrategi til at beskytte sig mod at blive følelsesmæssigt involveret i sexkøberne. Det er et værn, men kan også forårsage skader. Angst for følelsesmæssig nærhed og intimitet kan være direkte forbundet med teknikken.

Lovgivning
Det er lovligt at sælge sex i Danmark, hvis man betaler skat og moms. Men prostitution regnes ikke for et lovligt erhverv med dertilhørende rettigheder. Man må ikke tjene penge på andres prostitution eller tilskynde andre til prostitution – alfonseri og rufferi. Menneskehandel er forbudt.

Kilder
Lautrup, Claus: Det skal ikke bare være en krop mod krop-oplevelse, 2005, Servicestyrelsen.

 

Rasmussen, Nell: Prostitution i Danmark, 2007, Servicestyrelsen.
 

Kortlægning af prostitutionsefterspørgslen, Rambøll, 2013

Videnscenter for Socialt Udsatte - (hjemmeside ikke tilgængelig fra 2010) Se i stedet Servicestyrelsens hjemmeside
 

Kontakt: ottendemarts@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net